Chantal Schakelaar | Chancare | Ont-zorghuis Chancare

Maatwerk behandeling en begeleiding bij eetproblematiek (Anorexia en Arfid) op locatie

24 uurs nabijheid door Chantal Schakelaar (en haar team), gespecialiseerde A verpleegkundige, jeugdwerker en ook ervaringsdeskundige. Zeer ervaren in de kindzorg en doorgewinterd in het vak rondom eetproblematiek. Bekend bij AMC, LUMC, Triversum en andere grote instanties/doorverwijzers. Door vele gemeentes ingezet en/of vast ingekocht. Chantal is een echte out-off-the-box denker.
Chancare levert zorg aan 10 – 18 jarigen (voor uitzonderingsgevallen buiten deze leeftijd zal er gezamenlijk overleg plaats vinden over de mogelijkheden). Alle zorg is maatwerk en zal te allen tijde door Chantal Schakelaar samen met u beoordeeld worden.
Exclusieredenen voor aanmelding: hechtingsproblematiek, risico op suïcide, wegloopgedrag, grensoverschrijdend gedrag met betrekking tot middelengebruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Geen klinieksetting, maar juist werken vanuit een huiselijke sfeer in een omgeving met veel groen en dieren om je heen.

Korte lijnen met betrokken hulpverleners.

Gespecialiseerde begeleiding en verpleegkundige zorg op locatie (Ont-zorghuis Chancare) door middel van een klein team aan enthousiaste zzp’ers met ieder hun eigen specialisaties. Vaste planning qua bezetting per dag. Alle zzp-ers waar Chancare mee werkt zijn bevoegd en bekwaam voor handelingen rondom de sondevoeding.

Goede kennis van eetproblematiek en puberteit. Aansluiting met meerdere andere pubers met hun eigen problematieken. Kennis en ervaring met tieners met Conversiestoornis.

Mogelijkheden tot deelname aan yoga, dansles en sport op locatie, er wordt veel naar muziek geluisterd of muziek gemaakt, er zijn diverse kleine dieren om te verzorgen.

Bij Chancare ligt de visie erg op het opnieuw leren ontspannen, het kunnen voelen van je emoties en verbeteren van je lichaamsbeeld, naast het herontdekken van je persoonlijke behoeftes. Allemaal zonder druk en zonder dat het als een behandeling gezien hoeft te worden. Er wordt op een ongedwongen zachte manier een beroep gedaan op je zintuigen en persoonlijke ontwikkeling, naast het ervaren van een eetstoornis.

Er is een ruimte waar behandelingen gegeven kunnen worden in de vorm van: Aromatherapie, Bach bloesem, Acces Bars en aanvullende body processen, Familieopstellingen, Boksend opvoeden, Creatieve therapie. Er is ook kennis van diverse vormen van energetische ontspanmethodes.

Er is veel oog voor de dagelijkse activiteiten zoals koken, wandelen, naar de winkel kunnen gaan en meedenken in dat wat je zelf nodig hebt om je binnen ons gezin/het Ont-zorghuis op je gemak te kunnen voelen.

Binnen het team is een enorm drive om in 2023 nog verder door te ontwikkelen en trainingen te volgen…

Specifiek maatwerk: Algemene resetbehandeling en begeleiding bij eetproblematiek op locatie vanaf 10 jaar

Sinds 2020 heeft Chantal Schakelaar meerdere keren een eetbegeleidingsboost/reset traject aangeboden van maximaal 6 weken. De intensiviteit van de zorgverlening en hoge frequentie van de specialistische begeleiding in deze periode heeft al voor een aantal mooie succeservaringen gezorgd. Alles wordt op maat van het kind en in overleg met de ouders gepland en ingezet.

Groot meedenkend vermogen in het toepassen van een eetschema en doorbreken van negatieve gedrags-, en of voedingspatronen bij kinderen. Begeleiding is mogelijk aan huis of via de telefoon.

Verpleegkundige zorg

Verpleegkundige begeleiding en verzorging voor kinderen met diverse ziektebeelden, spieraandoeningen en hun verloop, canule zorg en beademing. Veel kennis van de ziekte Hirschsprung bij kinderen en de daarbij behorende eet- en darmproblematiek.

Gediplomeerde zorg

Geschoold in, en veel ervaring met ASS, Hoog sensitiviteit (HSP) benadering, Overprikkeling en opvoeding van kinderen met ASS en/of HSP.

In het bezit van aanvullende diploma’s: Gezinscoach, Coaching bij HSP/ASS/ADHD/ADD, Opvoedcoach, Stiefgezincoaching, Jongerencoach, Ervaringsdeskundige coach, Intuïtieve ontwikkeling, Gediplomeerd en getrainde Creatief Therapeut.

Certificaat Kinderpsychologie, Numerologie en Mindfulness. Gecertificeerde Access Bars behandelaar, Gecertificeerde en getrainde Eetstoorniscoach, gecertificeerde en getrainde HSP Kindercoach, diverse certificaten Aromatherapie, Certificaat Biotensor gebruik, Certificaat Boksend Opvoeden Basis, Certificaat Kleurenpunctuur, Certificaat Bach Bloesem en diverse energetische behandelingen, Certificaat Hot Stone massage, Certificaat werken met energie met Quint-therapie massage techniek, Certificaat Energetische handmassage en reflexzones, Certificaat Kindermassage, Certificaat Kinesiologie/Spiertesten, Certificaat Soul Body Fusion ® Practitioner, Face Mapping Certificaat, Chinese Voedingsleer Certificaat, Oorkaars Therapie Certificaat, Indiase Hoofdmassage Certificaat, Innerlijke Ontwikkelingsreis van de Tarot Certificaat, Certificaat Energetisch Therapeut, Certificaat Reiki 1 en 2.

In 2022 zijn diverse verpleegkundige bijscholingscertificaten behaald, waaronder meest recent de sondevoeding, canule en zuurstoftoediening.
In 2023 bijscholing Rode Kruis reanimatiecursus.

Een breed zorgnetwerk

AMC | LUMC | Lid Eeteam Stichting Dalisay Recovery | Eigentijdse Kinderen | Buro Puur | WFG kinderteam | MEE | BalanCee Kinderfysiotherapie | De Blauwe Zon Purmerend | Lid van patiëntenvereniging WEET | Vrijwilliger bij NEE-eten en lid van de medische adviesraad (MAR) |Lid van de Hirschsprung vereniging | Terra Luna, praktijk voor bewustwording | Coach bij IsaPower | Zorgmies |Triversum Alkmaar | IKEC/Praktijkschool Hoorn | Stichting Esdégé-Reigersdaal.

Veel kennis en ervaring met alles rondom aanvragen/verlengen van PGB/ZIN.

Voldoet aan Wkkgz eisen via lidmaatschap bij Solopartners

Met betrekking tot de beschikking:
Chancare wordt qua zorglevering van al haar aangeboden producten, altijd vergoed vanuit de Jeugdwet of WMO, zonder eigen bijdrage van ouders of cliënt. De eerste aanvraag voor een zorg is vaak 3-6 maanden, na een evaluatie volgt eventueel een verlenging. Alles is maatwerk. De zorg is altijd in afbouw totdat een kind weer goed thuis kan wonen en zich zo goed als hersteld kan noemen om het gewone leven weer op te kunnen pakken.

Lid van verwijzingsindex VIN: Chancare registreert elke jeugdige die bij ons in zorg komt in dit beveiligde landelijk hulpmiddel om te zorgen voor afstemming tussen hulpverleners. De verwijsindex doet verder geen melding naar andere instanties, zoals bijvoorbeeld scholen.